KOSGEB Proje Destek Programı

0 42

İşletmelerin sorunlarını projelendirip, bu projelerin maliyetlerini destekleyebilmek için bu programa ihtiyaç duyulur. KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulmasını amaçlar. İşletmelerin proje yapabilme kapasitesine geliştirir. Programın süresi 3 yıldır.  Proje süreci ise 6 ila 24 ay arasında değiştir. Desteğin üst limiti 150 bin TL idir. Proje ve destek oranı birinci ve ikinci bölgelerde yüzde 50 üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde Yüzde 60’tır. Destekleyecek proje konuları ilişkisi işletmelerin üretimi, üretim ve organizasyonu, pazarlaması, dış ticaret için, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarla sunulacak projeler desteklenir. Bu program kapsamında desteklenecek giderlerine kurul karar verir.

Projenin desteklemediği giderler de vardır. Bunlar arsa, bina, inşaat, kira giderleri, tadilat, enerji ve su giderleri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar gibi giderleri desteklemez. Bunun yanında sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, finansman giderleri projeleri destek programında yer almaz.

Eğer kurul projeye destek olmaya karar verirse, proje kapsamındaki desteklemeye uygun görülen yan giderleri toplar, belirler ve onaylar.  Her bir projenin gider grubunu destekleme esasları farklıdır. Makine, hammadde, teçhizat, malzeme için sabit tutar topluluklarının yüzde onunu ve personel yazılım ve hizmet, diğer gider grupları için her biri yüzde kırkını geçmeyecek şekilde belirlenir. Projedeki bütçe değişikliği karar verilen tutarı değiştirmez.

KOSGEB’in Proje Destek programına başvururken, KOSGEB’in diğer programlarında olduğu gibi verdiğiniz bilgilerin eksiksiz ve doğru olması çok önemlidir. Eğer bilgilerinizde yanlışlık varsa KOSGEB size desteği vermez. Ortaya çıkan yanlış bilgi beyanlarında gereği yapılır.

Kurul karar verirken bir puanlama hesabı yapar. Puanı 100 üzerinden en az 50 olmak zorundadır 50 nin altında olan projeler desteklenmez.

KOSGEB Proje Destek Programı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.