KOBİ NEDİR VE KOBİ DESTEK PROGRAMLARI NELERDİR?

0 46

Hepimiz KOBİ’lerin isimlerini duymuşunuzdur ama tam ne olduğu hakkında belki fikrimiz olmayabilir. Özellikle seçim zamanlarında partilerin seçim vaatleri arasında ve banka reklamlarında ismini sık sık duyduğumuz KOBİ, basit bir tanımla; Küçük ve Orta ölçekli işletmeler olarak tanımlayabiliriz.
KOBİ’nin tanımını yönetmeliklerde ise tam olarak ” 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hâsılatı 40 milyonu geçmeyen küçük ve orta ölçekli işletmeler” olarak tanımlanır. Ülkemizde ki işletmelerin %99’u KOBİ işletmeler olduğunu düşünürsek ülkemizin ekonomik can damarları dersek sanırım yanlış bir ifade olmaz. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ile KOBİ’ler arasında paralel bir yapı vardır. O yüzden ki ülke hükümetleri küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha da gelişmesi, istihdam sayısı artırması, ekonomiye güç katması için büyük destekler verilmektedir. Yine bankalar da vermiş oldukları KOBİ kredileriyle destek vermektedir. KOBİ’ler, büyüklüklerine ve tıllık hâsılatlarına göre 3 grupta incelenebilir
. Mikro Ölçekli Kobi: Çalışan sayısı 10 kişiden az olan ve yıllık hâsılatı 1 milyon liranın altında olan işletmelerdir.
. Küçük Ölçekli Kobi: Çalışan sayısı 50 kişiden az olan ve yıllık hâsılatı 8 milyon liranın altında olan işletmelerdir.
. Orta Ölçekli Kobi: Çalışan sayısı 250 kişiden az olan ve yıllık hâsılatı 40 milyon liranın altında olan işletmelerdir.
KOBİ’leri desteklemek, iş hayatında ki sorunları daha rahat aşabilmesi, için eğitim ve destek programları düzenlemektedir KOBİ’lere en büyük destek KOSGEB tarafından verilmektedir. Kosgeb, KOBİ’ler için;
. Proje Destek Programı
. İşbirliği Destek Programı
. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
. Girişimcilik Destek Programı
.Genel Destek Programı
. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
.Tematik Proje Destek Programı
.Kredi Destek Programı
Kobiler dışında Ekonomi Bakanlığı da KOBİ’lere destek programları vermektedir. Bunlar arasında;
. E-Ticaret Sitelerine Kayıt Desteği
.Fuar Katılım Desteği
.KOBİ ve Kümelenme Destekleri

.İhracat Destekleri

.Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Destekleri

.Yurt Dışı Pazar Destekleri
Verilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise;
.Sigorta Destekleri
.Tarım ve Hayvancılık Destekleri
. Fark Ödeme ve Faiz İndirim Destekleri
Vermektedir. KOBİ’lere ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirime Vakfı, Bilim, Teknik ve Sanayi Bakanlığı, Tubitak, Kalkınma ajansları da KOBİ’lere destek programı vermektedir.

KOBİ NEDİR VE KOBİ DESTEK PROGRAMLARI NELERDİR?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.