Kredi Erken Kapatma I Faiz Hesaplama Aracı

0 128

*Ara ödeme yapılması durumunda “kredi vadesi düşür” seçeneği ile aylık taksit ödemeleriniz ortalama aynı kalacak şekilde vade düşürülerek yeni bir ödeme planınız oluşturulur.

** Kredi ara ödeme işlemlerinde alakalı mevzuat gereğince banka ara ödeme tutarını kabul ederek yeni ödeme planı oluşturmak zorunda. Sadece ara ödeme işlemi sonucunda kredinin kalan vadesini değişiklik yapma (düşürme yada arttırma) talebiniz var ise, bankanın bunu yerine getirme zorunluluğu bulunmuyor. Kısaca ara ödeme işlemlerinde vade değişikliği ancak banka ile müşterinin karşılıklı anlaşması cevabında yapılabiliyor.

*** Hesaplama aracımız taksit dönemlerine göre hesaplama yapıyor. Zira taksit periyodu dışında yapılan ödemelerde, günlük, faiz farkı oluşuyor. örneğin 2. Taksit ödemesinden 10 gün sonrasında kredinin kapatılması durumunda aracımızın hesapladığı erken kapama ücretine ek olarak banka sizden 10 günlük faiz ayrımı da alıyor.

Kredi Erken Kapama Hesaplaması

Hesaplama aracımızda bulunan “kredinin tamamını kapama” sekmesi ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinizi vadesinden erken ödemeniz durumunda ödeyeceğiniz toplam para ve bu işlemden dolayı elde edeceğiniz kâr/zarar hesaplamanızı yapabilirsiniz.

Kredi Ara Ödeme Hesaplaması

Hesaplama aracımızda bulunan “ara ödeme yapma”  sekmesi ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisine ara ödeme durumunda “vadeyi düşür” yada “vade aynı kalsın” alternatif seçenekleri ile elde edeceğiniz toplam kâr hesaplamanızı kolayca yapabilirsiniz.

Kalan anapara hesaplaması nasıl yapılıyor?

Kredi erken kapama yada ara ödemelerde en fazla karıştırılan hesaplamalardan biri de kalan sermaye hesaplamasıdır. Bunun için öteki hesaplamalara girmeden önce kalana paranın iyi mi hesaplandığına bir bakalım.

Denizbank Kredi Erken Kapatma I Faiz Hesaplama

Örneğin, yukarıda yer alan tablo 1’deki gibi 10 bin tl 12 vade ile aylık 924 tl taksitli bir kredi kullanıldığını varsayalım. Bu kredinin 3 taksit demesinden sonrasında tamamının kapatılması durumunda kalan anaparası 3’üncü taksitin kalan anaparası olan 7.678 tl’dir. Bu hesaplamada karıştırılan kısım 4’uncu taksit ödemesi yapıldığı için kalan anaparanın 6.878 tl
zannedilmesidir . Oysa ki ödeme planına dikkat edildiğinde 1’inci taksitin kalan anaparası 10 bin tl değil, 9.238 tl’dir. Bu hesaplama yönteminden dolayı, hesaplama işlemlerinde her vakit en son ödenen taksitin kalan anaparası dikkate alınmalıdır.

Erken ödeme cezası hesaplaması nasıl yapılıyor?

Öncelikle erken ödeme cezası sadece konut kredisine uygulanır. şu demek oluyor ki, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut ipotekli ihtiyaç kredilerinde erken ödeme cezası uygulanmaz. Erken ödeme cezası konut finansmanı laflaşmeleri yönetmeliği ile düzenlenir. Yönetmelikte, “…erken ödeme tazminatı, tüketici tarafınca mesken finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara ücretinin kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez…” şeklinde anlatım ediliyor. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, erken ödeme cezası, kalan anapara üzerinden hesaplanıyor. Ancak ara ödemelerde kredi vadesi değişmesi durumunda ödenen değil, kalana sermaye üzerinden erken ödeme cezası hesaplanabilir. Bu mevzuda daha fazla bilgi almak ve detaylı erken ödeme cezası hesaplamak için erken ödeme cezası hesaplama sayfamızdaki aracımızı kullanabilirsiniz.

Ihtiyaç ve taşıt kredisinde erken kapama hesaplaması nasıl yapılıyor?

Ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde, kredi borcunun hepsinın kapatılması niteliğinde, ceza ödemeksizin ancak kalan anapara ödemesi yapılır. örneğin, tablo 1’deki ödeme planında 4’uncu taksitini ödemiş bir kişinin erken kapama meblağı 4’uncu taksitin kalan anaparası olan 6.878 tl’dir. öte yandan kişi 4’üncü taksitini ödedikten örneğin 10 gün sonrasında kredisini kapatması durumunda bu 10 hesaplanan ürem de alınır. Bu durumda dikkat edilmesi gereken bir ayrıntılardır.

Konut Kredisinde Erken Kapama Hesaplaması Nasıl Yapılıyor? 

Konut kredisi hesaplamasında vadeye göre kalan anapara üzerinden erken ödeme cezası hesaplanarak erken kapama tutarı bulunur. 

Denizbank Kredi Erken Kapatma I Faiz Hesaplama

örneğin, yukarıda yer edinen tablo 2’deki bir bireyin konut kredisi kullandığını ve 3’uncu taksitte kredinin hepsinı kapadığını varsayalım. Bu durumda kalan sermaye tutarı 83.990 tl’dir. Kredinin kalan vadesi 36 ayın altında olduğu için erken kapama cezası %1, yani 840 tl’dir. Bu durumda toplam kapama meblağı 83.990 tl + 840 tl = 84.830 tl’dir.

Ihtiyaç ve taşıt kredisinde ara ödeme hesaplaması nasıl yapılıyor?

Kalan anaparadan ara ödeme meydana getirilen tutar düşülerek yeni bir ödeme planı oluşturulur. Yeni ödeme planı oluşturulurken bankalar müşterilerine genel olarak “aylık taksit tutarı düşsün vade aynı kalsın” veya “ aylık taksit meblağı aynı kalsın, vade düşsün” şeklinde iki seçenek sunar. Bu durumda vade aynı kalsın denmesi halinde aylık ödenecek taksit meblağı düşmekle beraber, elde edilecek faiz kazancı azalır. Aylık taksit tutarlarının aynı kalması tercih edilmesi halinde, toplam faiz ödemesinden kazanç elde edilecek ve kredinin vadesi kısalacaktır.

Mesken kredisinde ara ödeme hesaplaması iyi mi yapılıyor?

Kalan sermaye tutarından ara ödeme meydana getirilen meblağ düşülerek, kalan sermaye ücretine erken ödeme cezası uygulanır. Mesken kredisinde de “ kredi vadesini düşür” veya “ kredi vadesi aynı kalsın” şeklinde iki seçenek sunulur.

Ara ödeme yapıldığı zaman mevcut kredi faizleri güncel oranlara çekme şansı var mı? Ara ödeme yapmak kullanıcının yasal hakkıdır. Sadece faiz oranı değişikliği ise tamamen bankanın inisiyatifinde olan bir durumdur. Konut kredisinde bu tatbik kalan sermaye tutarı üzerinden erken ödeme cezası ödenerek yapılır. Ihtiyaç ve taşıt kredisinden bir erken ödeme cezası olmadığı için ürem oranını güncel faiz oranlarına getirmek, tamamen bankanın inisiyatifinde olan bir durum olmakla beraber, neredeyse hiçbir banka bu işlemi yapmaz.

Hesaplama aracında yer edinen açıklamalar

Toplam kapama meblağı: ihtiyaç ve taşıt kredisinde kalan sermaye, konut kredisinde ise kalan anapara + erken ödeme cezasıdır.

Şu ana kadar ödenen ürem toplamı: toplam ödenen taksit ödemeleri içindeki faiz tutarlarının toplamıdır.

Elde edilmiş toplam kâr: ihtiyaç ve taşıt kredisinde ödenmeyen ürem ve vergilerin toplamıdır. Mesken kredisinde ise ödenmeyen faizlerden ödenecek erken ödeme cezasının çıkartılmasıyla bulunan net hasılattır.

Kapama sonrası toplam kredi maliyeti: ihtiyaç ve taşıt kredisinde çekilen kredi ücretine ödenen faiz ve vergilerin eklenmesi ile bulunur. Mesken kredisinde ise çekilen kredi ücretine, ödenen faizlerinde yanında erken ödeme cezası da dâhil edilerek hesaplanır.

Ara ödeme yapıldığı için elde edilen kâr: ödenen faizler dışında, eski ve yeni ödeme planlarındaki toplam faiz ödemesi farkıdır. Sadece mesken kredisinde hesaplamaya erken ödeme cezası da dâhil edilir.

Denizbank Kredi Erken Kapatma I Faiz Hesaplama
Kaynak: Hesapkurdu.Com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.